Up and coming - Näringslivets länk till landets studenter


Studenter; den mest intressanta målgruppen för både marknadsföring och rekrytering. En student har precis blivit vuxen på riktigt. Flytten från mamma och pappa gör den nyblivne studenten till fullvärdig konsument och inom några få år väntar valet av arbetsgivare. Runt om på landets universitet och högskolor finns studenter som snart kommer att styra Sverige. De är up and coming inom sina respektive områden och eftertraktade både som kunder och medarbetare. Genom att samordna kontakten mellan denna grupp människor och utvalda delar av näringslivet åstadkommer vi givande resultat för båda parter.

Employer branding, corporate social responsibility (CSR) eller produktsampling. Företag kan ha många olika skäl för att vilja marknadsföra sig mot studenterna. Up and coming jobbar därför nära både marknad, sälj, HR och rekrytering. Genom att samarbeta med Up and coming får Ni som företag ökat genomslag för er marknadsföring och en effektivare exponering av Ert varumärke. Vi har våra etablerade kontaktnät, informationskanaler och marknadsföringskampanjer och kan erbjuda mycket prisvärda koncept.

Verksamheten bedrivs i projektform och handlar om att kombinera marknadsföring mot studenter med allt från att stärka framtida karriärnätverk till att annonsera om Ert företags studenterbjudanden.

Läs mer om Up and comings verksamhet och hur Ni som företag kan få en tidig kontakt i konkurrensen om morgondagens ledare.